Játék-szabályai

 

 

 

A „Nyerj egy 16500 forint értékű utalványt” játék szabályai

 

 

I. Általános szabályzat:

 

1. A „Nyerj egy 16500 forint értékű utalványt” játék („Játék”) szervezője a „Prospecto Group” JSC („Szervező”), egyedi azonosítója: 204255331, székhelye: Szófia, 33 „Simeonovsko Shose” Bld, fl.2, e-mail cím: support@prospectogroup.com.

2. A játék időtartama: 2019 március 28, 10:00 óra - 2019 áprillis 21, 23:59 óra („Játékidő”).

3. A játékban való részvétel esetén, a Résztvevők egyetértenek és vállalják, hogy betartják a jelen Általános Szerződési Feltételekben előírt kötelezettségeket.

4. A játék a Prospecto.hu honlapján kerül megrendezésre, és a következő linken érhető el: https://prospecto.hu/húsvét

 

II. Jogosultság:

 

5. A játékban minden 18 évet betöltött személy részt vehet („Résztvevő/k”), kivéve a Szervező alkalmazottjait, azok családtagjait, és más olyan személyt, aki részt vett a játék szervezésében és vezetésében. A jogi személyek nem vehetnek részt a játékban.

5.1. A játékban való részvétel, csak a részvételi feltételek és a Személyes Adatvédelmi Politika elsajátítása és elfogadása után lehetséges. A Játékban való részvétellel, a Résztvevő kifejezetten egyetért a játék feltételeivel, a Személyes Adatvédelmi Szabályzatokkal, és felelősséget vállal a rendelkezések betartásáért.

5.2. A játékban való részvételével, a Résztvevő engedélyezi a személyes adatainak feldolgozását, a https://prospecto.hu/gdpr-játék  -n olvasható személyes adatok védelmi politikájában felsorolt feltételeknek megfelelően.

 

III. Részvételi feltételek

 

6. A játékban való részvétel érdekében, a játék lezajlási ideje alatt, a Résztvevő a következőket kell tegye:

6.1. Ellátogat a https://prospecto.hu/húsvét honlapra.

6.2. A regisztrációs űrlapon, a résztvevőnek minden szükséges mezőben ki kell töltenie a rá vonatkozó információkat. Kötelező mező az e-mail cím. Nem kötelező mezők: város, nem. Az adatok megadása után, a “Részvétel” gombra kattintva, egyet kell értsen a személyes adatok védelmére vonatkozó hivatalos szabályokkal.

7. A játék időtartama alatt, egy személy csak egyszer vehet részt a játékban.

8. A résztvevő rendszeresen ellenőrzi a regisztrált e-mail cím postafiókját. Abban az esetben, ha a résztvevő neve nyertesként lett kisorsolva, a regisztrációs űrlapon jelzett e-mailen keresztül értesítést kap.

9. Csak a 6. és 7. pontban felsorolt feltételeknek megfelelő részvételt tekintjük érvényesnek.

 

IV. NYEREMÉNY

 

10. A nyertest, nyereménysorsolási szoftver segítségével, véletlenszerűen határozzuk meg.

11. A díjat nem lehet helyettesíteni, vagy harmadik személyre átruházni.

12. Az utalványt nyert Résztvevőt, a regisztrációs folyamat során megadott e-mailben, 2014. április 24-én értesítjük.

13. Abban az esetben, ha a Részvevő elfogadja a nyereményt, a nyertes értesítő e-mail kézbesítésének napjától számított 10 (tíz) naptári napon belül, visszaigazolást kell küldjön, ugyanakkor egy érvényes kézbesítési postacímet is megadva.

14. A 13. pont szerinti visszaigazolás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül, a Szervező elküldi a díjat. A szállítás költségeket a Szervező állja. Abban az esetben, ha tőle független okokból kifolyólag, a Szervező nem képes a díjat átadni, fenntartja a jogot, hogy a nyertest más formában, ugyanolyan értékű díjjal jutalmazza.

15. Nyeremény - Giftcard a 16500 Ft-os utalvány euróban; A 16500 Ft-os utalvány euróban, az aznapi EUR/HUF árfolyamnak megfelelő értékű.

 

V. Személyes adatok

 

16. A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, vagy az általa felhatalmazott személyek kapcsolatba lépjenek velük, az általuk nyújtott adatokon keresztül, a díj elnyerésével és az átvétel megszervezésével kapcsolatosan.

17. A Prospecto.hu, a Személyes Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek, és a GDPR (Általános Adatfeldolgozási Szabályzat) rendelkezéseinek szigorú betartásával, összegyűjti, feldolgozza és tárolja a résztvevők személyes adatait.

 

VI. A Szervező jogai és kötelezettségei

 

18. A Prospecto.hu lekötelezi magát, hogy a díjat a nyertes által megadott címre elküldi.

19. A Prospecto.hu -nak joga van letiltani minden, a Játék feltételeit megsértő résztvevőt.

 

VII. Jogi felelősség

 

20. A Szervező csak a Játékban való részvételből bekövetkezett, és a Szervező szándékából vagy gondatlanságából eredő károkért vállal felelősséget. A Szervező nem vállal felelőséget a tárgyi nyeremények minőségéért (ha alkalmazható), a gyártó/értékesítési ügynök feltételei szerint.

21. A Szervező fenntartja a Játék felfüggesztés, illetve a játékszabályok bármely pillanatban való megváltoztatásának jogát, azzal a feltétellel, hogy a részvevők időben értesülnek a változásokról. Ezekben az esetekben a Szervező nem köteles kártérítést fizetni a résztvevőknek.

22. A Játék szervezője nem köteles kommunikálni a nem nyertes résztvevőkkel.

23. A résztvevők vállalják a felelősséget a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében felmerülő összes kiadásért és adóért, beleértve a játékban való részvételükből eredő, vagy annak következtében felmerülő adók bejelentéséért és kifizetéséért.

24. A Feltételeknek és/vagy a Személyes Adatvédelmi Politikának (ha érvényes) nem megfelelő Résztvevőket, további értesítés nélkül letiltjuk. A letiltás következtében a résztvevő elveszti a nyereményhez való jogát, még akkor is ha a nyereményre jogosult lett volna. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden nem megfelelő, sértő, diszkriminatív, vagy az erkölcsi elveknek nem megfelelő tartalmat töröljön.

25. Abban az esetben ha a nyertes résztvevő helytelenül szolgáltatta az adatokat, illetve a kiszállító cégek félreértése miatt, a Szervező nem vállal felelősséget a nem kézbesített díjakért.

Sok szerencsét!

A Prospecto.hu csapata